11. 02.
2019

18. ZEV – Dovoz polského masa do ČR

Tuto středu 7. února zasedal zemědělský výbor. Na programu jsme tentokrát měli kauzu, která aktuálně hýbe mediálním prostorem, a to dovoz polského masa do ČR. Ministr zemědělství Miroslav Toman seznámil členy výboru s genezí kauzy, jejím aktuálním stavem i do budoucna plánovanými opatřeními.

Polský potravinářský průmysl je dlouhodobě známý nejrůznějšími prohřešky vůči spotřebiteli. Jen namátkou připomenu posypovou sůl v potravinách, zakázané pesticidy v ovoci, salmonela v mase, fipronil ve vejcích a další. Všechny tyto události mají dva společné jmenovatele – zemi původu a negativní vliv na lidské zdraví.

Mnozí lidé namítají, že nejsnazší by bylo zakázat dovoz potravin z Polska, toto však není možné s ohledem na specifika jednotného trhu EU, jehož jsme součástí. Pan ministr Toman nás ubezpečil, že Státní veterinární správa ve spolupráci s Celní správou a Policií ČR provádí důsledné kontroly dováženého masa, jak přímo na silnicích, tak i v místě dodání. Zemědělský výbor v této souvislosti přijal usnesení, ve kterém vyjádřil podporu ministru zemědělství a Státní veterinární správě v dosud učiněných opatřeních a zároveň je vyzval, aby nadále pokračovali v úsilí ochránit českého spotřebitele před dovozem zdraví škodlivých potravin. Tímto usnesením však nepovažuji toto téma za vyřešené. Předpokládám, že budeme situaci nadále monitorovat a časem se vrátíme k vyhodnocení přijatých opatření.

Pokud máte obavy o kvalitu potravin, tak Vám doporučuji konzumovat ty českého původu. Naše dozorové orgány (Státní veterinární správa a Státní zemědělská a potravinová inspekce) patří dlouhodobě na špici evropského žebříčku a jsou zárukou toho, že k ničemu podobnému by v případě českého výrobku nemohlo dojít. Pamatujete si, že by naši potravináři měli obdobný problém? Já tedy ne.