02. 03.
2020

32. ZEV projednávaná legislativa

Ve středu 19. února se konala 32. schůze zemědělského výboru. Jejím dominantním tématem bylo projednávání pozměňovacích návrhů (PN). Z široké palety podaných PN jsme přijali tyto:

 • Babiš -  v případě šelem a primátů se zakazuje jejich rozmnožování a dovoz do ČR s výjimkou ZOO (zacíleno na zájmové chovy),
 • Balaštíková  - náprava kompenzačního příspěvku za zrušené farmy kožešinových zvířat, který byl stanoven problematicky a v nedostatečné výši (nyní 6.900,- norek a 5.400,- liška),
 • Červíčková - zákaz prodeje nebo předání psa a kočky na veřejném prostranství,
 • Jarošová - zákaz usmrcení zvířat metodou zmrazení s výjimkou postupného zmrazování hadů,
 • Jurečka – pokud někdo nechá chirurgicky zmrzačit zvíře, tak je odpovědný lékař, nově má být i „zadavatel“ tohoto chirurgického zákroku,
 • Kott  - má za cíl důslednější vymáhání pravidel nakládání se zvířaty na jatkách,
 • Pošvář -  zakazuje vazné ustájení u všech provozů s účinností od 1.1.2030,
 • Pražák – stanoví výjimku ze zákazu vazného ustájení, a to na dobu nezbytně nutnou pro ošetření zvířete,
 • Vácha -  zakazuje drezůru u nově narozených jedinců volně žijících druhů po 1.1.2021,
 • Vácha Mauritzová – snižuje správní poplatek za vydání rozhodnutí o schválení projektu z 2.000,- Kč na 1.000,- Kč,
 • Zahradník - snahy o zničení mikročipu či přetetování identifikačního čísla budou považovány za týrání zvířat a patřičně postihovány.
   

     Dlouhá debata se vedla též nad řadou odmítnutých PN. Jeden příklad za všechny – zákaz klecového chovu slepic. Dle mého názoru naši drůbežáři přijali veškeré podmínky, které stanovila EU a chovy v ČR splňují všechny podmínky welfare. Pokud by se měly tyto podmínky zpřísňovat, tak budiž, ale opět pouze celounijně, tak aby platily pro všechny členské země stejně. Není možné, aby ČR měla přísnější úpravu než okolní země, neboť by potom klesla konkurenceschopnost našich zemědělců a vedlo by to ke snížení potravinové soběstačnosti ČR.