27. 04.
2020

34. ZEV – projednávaná legislativa a opatření MZe v době koronavirové krize

Po zrušené 33. schůzi se ve středu 15. dubna konala 34. schůze ZEV, která měla na svém pořadu projednávání celkem šesti zákonů. 
V případě novely zákona o hnojivech a novely zákona o pozemkových úpravách rozhodl výbor o přerušení projednávání a stanovil lhůty pro podávání pozměňovacích návrhů. 
Novelu zákona o osivech doporučil výbor Poslanecké sněmovně ke schválení. 
K novele zahrádkářského zákona přijal výbor sadu pozměňovacích návrhů, na kterých byla široká shoda ze strany zahrádkářů, Ministerstva zemědělství, Ministerstva financí, Státního pozemkového úřadu a dalších.
V případě novely vodního zákona jsme přijali pozměňovací návrhy, které napomohou místním samosprávám se zvládáním sucha a provozovatelům vodovodů a kanalizací s venkovní údržbou jejich infrastruktury.
Posledním z projednávaných zákonů byla novela zákona o potravinách, u níž výbor doporučil zopakovat druhé čtení a připravit pozměňovací návrh, který lépe napomůže ke zvýšení potravinové soběstačnosti ČR.

Kromě legislativy jsme se zabývali konkrétními kroky na pomoc našim zemědělcům a potravinářům v době stávající koronavirové krize. Pro tuto chvíli byla učiněna tato opatření:

 • MZe denně monitoruje situaci v zemědělských a zpracovatelských podnicích a hledá možnosti, jak sektoru co nejúčinněji pomoci.
 • Snížení kontrol v zemědělství, probíhají jen ty nejnutnější.
 • Nárok na ošetřovné pro OSVČ v rámci programu na podporu malých podniků postižených šířením koronaviru pro zemědělce a lesníky v prvovýrobě díky MZe, které vyjednalo rozšíření programu.
 • Výzva k zapojení studentů do práce v zemědělství a potravinářství. 
 • Výroba dezinfekcí – vydali jsme obecnou výjimku na denaturaci a na základě žádostí několik zvláštních výjimek pro lihovary. 
 • Výjimky ze zákazu prodeje – servis a prodej náhradních dílů, prodej ze dvora, prodej osiva a sadby, květin, prodej krmiv.
 • Přednost kamionů na hranicích – živá zvířata, čerstvé potraviny.
 • Infolinka na MZe + facebooková skupina „Buď superhrdina“.
 • Pomoc při testech na koronavir – VÚVeL Brno, SVÚ Jihlava.
 • Pro zemědělství a potravinářství MZe zajistilo: 1,4 milionu roušek, 265 tisíc respirátorů, 10 tisíc ochranných brýlí, 25 tisíc ochranných obleků, 230 tisíc rukavic, 27 tisíc litrů desinfekce rukou a 12 tisíc litrů desinfekce na podlahy, 3 tisíce masek od hasičů (pro pracovníky ČOV).
 • Prodloužení termínů některých žádostí pro zemědělce – jednotná žádost o měsíc (z 15. 5. na 15. 6.).
 • Finanční balíček pro zemědělce – schváleno vládou 
  • Všechny dotační programy v r. 2020 v nezkrácené výši. 
  • Lesy - posílení rozpočtové kapitoly o 1,2 mld. Kč na boj s následky kůrovcové kalamity; 
  • PGRLF - navýšení stávající alokace 1 mld. Kč o další 1 mld. Kč na realizaci podpůrných programů. 
  • PRV - navýšení národních doplňkových plateb o 3,3 mld. Kč. 
  • Celkem tedy 5,5 mld. Kč. 
 • Navýšení finančních prostředků pro národní dotace o 600 mil. Kč z vnitřních úspor MZe, celkem pro rok 2020 4,4 mld. Kč.