10. 06.
2020

36. ZEV – Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Ve středu 10. června se konala v pořadí již 36. schůze zemědělského výboru, kterému dominovalo téma zákona na ochranu zvířat proti týrání. Výbor přijal proceduru hlasování pro třetí a čtení a zaujal stanoviska v případě jednotlivých pozměňovacích návrhů, kterých se sešlo několik desítek. Pro představu přikládám výčet těch nejpodstatnějších:

  • - PN skupiny poslanců - navržení kompenzace pro uzavřené chovy kožešinových zvířat – stanovisko kladné,
  • - PN poslance Pošváře – výše kompenzací pro uzavřené chovy kožešinových zvířat na cca 75 mil. Kč – stanovisko kladné,
  • - PN poslance Váchy – zrušení výjimky pro cirkusy ze zákazu chovat volně žijící druhy v dopravních prostředcích – stanovisko kladné,
  • - PN poslance Váchy a Babiše – zákaz drezury, množení a dovozu volně žijících druhů – stanovisko neutrální,
  • - PN poslankyně Červíčkové – úprava množíren a přísnější postihování za nelegální množení – stanovisko kladné,
  • - PN poslanců Balcarové, Kolovratníka a Pošváře – zákaz klecového chovu slepic – stanovisko záporné,
  • - PN poslance Kotta – výjimka ze zákazu vazného ustájení pro hřebčíny a hřebčínce – stanovisko kladné,
  • - PN poslankyně Balcarové – umožnění vstupu Policie do obydlí v případě podezření na týrání zvířat – stanovisko kladné.

Tato stanoviska mají funkci určitých vodítek pro hlasování poslanců ve třetím čtení, nejsou však nikterak závazná. Předpokládám, že třetí čtení zákona proběhne v pátek 19. června.