18. 11.
2020

39. ZEV – Rozpočet MZe

Ve středu 18. listopadu se konala 39. schůze zemědělského výboru, na které jsme projednali návrh rozpočtu Ministerstva zemědělství pro příští rok. Jedná se o klíčový dokument pro české zemědělství, který stanoví výši očekávaných příjmů a výdajů pro příští rok.

Rozpočet MZe na rok 2021

 • Celkové příjmy kapitoly dosahují výše 32,356 mld. Kč, přičemž zásadní jsou dotace z EU ve výši 30,224 mld. Kč.
 • Celkové výdaje kapitoly dosahují výše 55,354 mld. Kč, přičemž národní peníze dosahují výše 25,130 mld. Kč, zbytek představují peníze evropské.

Výše uvedené finanční prostředky budou rozděleny následujícím způsobem

 • 21,6 mld. Kč na přímé platby – jedná se o dotace vyplácené na plochu obhospodařované půdy,
 • 12 mld. Kč na Program rozvoje venkova – slouží ke kofinancování  investičních akcí,

 • 8,936 mld. Kč na provoz organizačních složek státu – politika resortu, inspekční a dozorová činnost podřízených organizací,

 • 3,8 mld. Kč na národní dotace – podporují se specifické oblasti, na jejich udržení má ministerstvo zájem – živočišná výroba, potravinářství, včelařství aj.,

 • 2,1 mld. Kč na pozemkové úpravy, které předcházejí a zmírňují dopady sucha,

 • 1,9 mld. Kč na provoz Státního zemědělského intervenčního fondu,

 • 1,675 mld. Kč na podporu vodního hospodářství – výstavba a rekonstrukce vodních děl v krajině, které podporují zadržování vody v krajině; výstavba a opravy vodovodů a kanalizací,

 • 2,120 mld. Kč na podporu lesního hospodářství – příspěvky pro soukromé vlastníky na znovuzalesnění po kůrovcové kalamitě,

 • 1,168 mld. Kč na vědu a výzkum a další.

Celkově hodnotím kladně rozpočet sestavený na příští rok, nicméně i v průběhu roku 2021 hodlám nadále jednat s paní ministryní financí o jeho posilování, především pak ve prospěch lesního hospodářství a dalších důležitých oblastí.