09. 12.
2020

40. ZEV – Národní dotace a zákon o potravinách

Ústředními tématy 40. schůze zemědělského výboru, připadající na středu 9. prosince, byly národní dotace do zemědělství na rok 2021 a projednání pozměňovacích návrhů k novele zákona o potravinách.

V případě národních dotací se jedná se o materiál, který je stěžejní pro udržení konkurenceschopnosti českého zemědělství, jelikož všechny státy EU podobné podpory poskytují, často i mnohonásobně vyšší. Dotační tituly v sobě zahrnují podpory pro naše včelaře, rybáře, šlechtitele a osiváře, podpory pro budování kapkové závlahy, poradenství a vzdělávání, podpory pro české potravináře a především pro naše zemědělce zabývající se živočišnou výrobou. Novinkou je pak podpora šetrnějších postupů při pěstování cukrové řepy.

Celková výše navržených dotací činí 3,8 mld. Kč, přičemž 2,527 mld. směřuje na podporu živočišné výroby, 501 mil. Kč na podporu rostlinné výroby, 578 mil. Kč na podporu potravinářství a 193 mil. Kč na ostatní aktivity.

V porovnání s předchozím rokem je stávající návrh obdobný, stále však nedostačuje k pokrytí veškerých žádostí, které splňují podmínky o poskytnutí dotace notifikované u Evropské komise (bylo by třeba cca 6,2 mld. Kč). Nedostatek prostředků je patrný zejména v případě dotačních titulů cílících na živočišnou výrobu jako je podpora zamezování šíření nákaz v prasečích a drůbežích chovech a podpora welfare zvířat. Této skutečnosti odpovídá apel zemědělského výboru na ministra zemědělství, kdy jsme mu doporučili nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2020 a úspory učiněné v průběhu příštího roku převést na podporu národních dotací.

Pokud jde o druhý bod, tak cílem novely zákona o potravinách je zákaz uvádění na trh potravin „dvojí kvality“, tj. potravin, které jsou označené zdánlivě totožně s potravinou uváděnou na trh v jiném členském státě Evropské unie, ačkoliv potravina uváděná na trh v České republice má odlišné složení nebo vlastnosti.

Přijali jsme pozměňovací návrhy, které za dvojí kvalitu označují pouze podstatné rozdíly v kvalitě či složení výrobku uváděných na trh ve stejném obalu a dále pozměňovací návrhy, které zpřesňují činnost Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Zřejmě nejvíce medializovaným pozměňovacím návrhem je pak stanovení povinného podílu prodeje českých potravin na pultech velkých řetězců. Základem by mělo být 55% českých potravin od roku 2022 (tento podíl je překračován již nyní) a pozvolný růst každý rok o 3% až na konečných 73% v roce 2028.

Důvodem tohoto opatření je snaha posílit odbytovou pozici pro naše producenty a zajistit potravinovou soběstačnost pro případ budoucích krizových situací. Já osobně nevidím jediný důvod, proč bychom měli dovážet potraviny přes půl světa a zatěžovat tak životní prostředí, když si většinu z nich dokážeme vyrobit v naší zemi sami.