22. 02.
2021

42. ZEV – Projednávaná legislativa

Cílem poslední schůze ZEV, která se konala 17. února, bylo projednání pozměňovacích návrhů ke sněmovním tiskům 731 a 864.

1. Invazní a nepůvodní druhy (ST 731)

V případě tohoto sněmovního tisku byly podány celkem 4 PN, přičemž přijaty byly tyto tři:

 • PN Balaštíková A – legální držení trofejí
  • Doplňuje ustanovení, které by umožnilo držet a nakládat s mrtvolami, částmi jejich těl či výrobků z nich (trofeje) jedinců zvláště chráněných druhů živočichů v případě prokázání zákonného původu – např. povolení k odstřelu v zemi, kde živočich není považován za zvláště chráněný druh, nebo jeho odebrání z přírody před vstupem do EU, kdy vstoupila v platnost ochrana mrtvých jedinců
 • PN Kott B1
  • Legislativně technická oprava odkazu
 • PN Kott B2 – mimořádná rostlinolékařská opatření
  • Umožňuje činit mimořádná rostlinolékařská opatření i v lokalitách s výskytem silně ohrožených druhů (např. křeček polní), viz kauza hraboš

 

 

 

2. Novela zákona o návykových látkách (ST 864)

V případě tohoto sněmovního tisku byly podány celkem 3 PN, přičemž přijaty byly tyto dva:

 • PN Holomčík A1 (úprava §29b)
  • Nastavení systému ohlášení, kontroly a evidence pěstování technického konopí, tak aby nezatěžoval pěstitele, zpracovatele ani správní orgány
 • PN Holomčík A3 (hranice THC v technickém konopí)
  • Zvyšuje se z 0,3 na 1%, tak aby se zamezilo riziku postihu zemědělce za náhodné překročení limitu z důvodu dobrého stanoviště, či počasí
  • Obsah THC vyšší jak 0,3% však vylučuje pobírání přímých plateb (chybí v Katalogu odrůd)