15. 06.
2021

46. ZEV – Projednávaná legislativa

V úterý 8. června se uskutečnila 46. schůze zemědělského výboru. Na jejím programu bylo projednání:

 • stanovisek výboru k pozměňovacím návrhům (PN) k novele zákona o myslivosti,
 • zákona o veterinární péči,
 • Zprávy o plnění protipovodňových opatření,
 • Výroční zprávy Vinařského fondu.

V případě stanovisek k PN k novele mysliveckého zákona přijal zemědělský výbor kladná stanoviska v těchto případech:

 • PN zemědělského výboru
  • zpřesňují ustanovení týkající se zaváděného informačního systému,
  • týkají se kontroly ulovené, uhynulé a nalezené zvěře,
  • rozšiřují pravomoci lesní stráže,
  • zavádějí plánování lovu podle míry poškození lesa,
  • zpřesňují proces hrazení škod způsobených zvěří,
  • upravují podmínky pro výkon práva myslivecké stráže a mysliveckého hospodáře,
  • legalizují lukostřelbu.
 • PN výboru pro životní prostředí
  • umožňují chov zubra v oborách a farmový chov a tudíž i jeho přiměřené ekonomické využití,
  • umožňují lov poraněné či nemocné zvěře i mimo dobu lovu, aby se zabránilo jejímu utrpení.

 

Pokud jde o Zprávu o plnění protipovodňových opatření a Výroční zprávu Vinařského fondu, tak v obou případech zemědělský výbor přijal usnesení, kterým doporučil Poslanecké sněmovně tyto zprávy schválit.

Projednávání zákona o veterinární péči zemědělský výbor přerušil v obecné rozpravě, stanovil lhůtu pro podávání PN do úterý 15. června do 15:00 a tyto PN projedná na své příští schůzi, která připadne zřejmě na středu 23. června.