11. 11.
2018

Co s kormorány?

V minulosti byl kormorán zařazen do seznamu zvláště chráněných druhů živočichů. Díky tomu se přemnožil tak, že stát musel začít vyplácet náhrady za škody, které kormoráni způsobovali a způsobují. Těmito škodami trpí rybářské svazy, které se starají o mimoprodukční funkce toků. Vysazují tam násadu a kormoráni jim ji ničí. Pokud je však mírná zima, značné škody evidují i produkční rybáři. Když rybníky nepokryje led, jsou násady pod silným predačním tlakem kormorána i zde. Po roce 2013, kdy byl kormorán vyřazen ze seznamu mimořádně chráněných živočichů, čímž našim rybářům zanikl nárok na náhradu škod. V roce 2017 se nám podařilo schválit novelu zákona, podle které od začátku roku 2018 do konce roku 2020 rybáři náhrady za škody zase dostávají.  V prvních dvou letech 100% náhradu, v posledním roce už jen 80% náhradu. Rybáři musí způsobené škody doložit, nahlásit je na krajském úřadu odboru životního prostředí, který žádost vyhodnotí a dá pokyn ministerstvu financí, které by mělo škodu proplatit ze státního rozpočtu. V poslední době však tento postup drhne a ministerstvo financí volá po technické úpravě zákona, která odstraní veškeré pochybnosti o nutnosti způsobené škody proplácet. Proto jsme se s paní ministryní Schilerovou a panem ministrem Brabcem dohodli, že připravíme rychlou poslaneckou novelu, kterou stávající stav zpřehledníme. Zároveň  se snažíme najít mechanismus, na jehož základě by rybáři mohli náhrady škody dostávat i po roce 2020. A chceme také motivovat myslivce, aby kormorány stříleli. Musíme si však uvědomit, že se jedná o nadnárodní problém, který se musí řešit na úrovni EU – zásahem v hnízdištích, která se nacházejí v Pobaltí, Polsku, Německu a Dánsku, neboť většinu škod působí kormoráni, kteří na naše území přilétají, nikoliv ti, kteří tu trvale žijí.  Pokud máte námět na řešení tohoto problému, napište mi, prosím, přes kontaktní formulář v rubrice Kontakty.