11. 11.
2018

Jak moje obrazy pomohly opravit fasádu školy pro děti s více vadami v Prostějově

Ředitelka JISTOTA o.p.s. MariíeTurková na oslavách 25. výročí školy.

Nápad uspořádat výstavu mých obrazů vznikl tak, že je u mne v kanceláři viděl Jiří Fajt, ředitel Národní galerie s galeristou Janem Třeštíkem. Líbily se jim a Jan Třeštík mi navrhl, abych uspořádal výstavu. Bál jsem se, že z toho bude ostuda, protože se obrazy nikomu nebudou líbit. Nakonec jsem se nechal přesvědčit. Ostuda z toho opravdu byla, ale úplně jiná, než jsem čekal. Já se bál, že od novinářů dostanu za to, že jsou to mazanice, a jsou na výstavě jen proto, že jsem šéf poslaneckého klubu ANO. Ale novináři se o to, zda jsou obrazy dobré nebo ne, vůbec nezajímali. Zabývali jen tím, kdo to pořádal, proč byli někteří lidé na vernisáži, kdo to platil, kdo to organizoval. Ten příběh je přitom velmi jednoduchý. Zorganizovala to galerie Hauch, která výstavu také zaplatila, a pozvala tam hosty. A požádala mimo jiné profesora Jana Kříže, který podobné výstavy pořádá dvacet let, o seznam hostů, které na takové vernisáže zve on. Na výstavě proto bylo mnoho lidí, kteří v Praze na podobné vernisáže běžně chodí. A já tam také pozval spoustu svých přátel a známých – mimo jiné i poslance a ministry. Nakonec přišel i Andrej Babiš. I když novináři psali, že tam nebyl.

Už dvacet let podporuji o.p.s Jistota – provozovatele speciální mateřské, základní a střední školy pro děti s více vadami v Prostějově. Dávám svoje obrázky do jejich aukcí a škola se z jejich výnosů částečně financuje. Tak mě napadlo, že bychom mohli podobnou dražbu udělat i na mé výstavě. Dražili jsme tři obrázky a celý výnos z dražby jsem věnoval o.p.s. Jistota. Ta z toho částečně zaplatí opravu fasády.

Musím říct, že výstava i její vernisáž mě motivovala, a hodně teď maluji. Mediální kritika, která se na mne za uspořádání výstavy snesla, mě totiž obrovsky motivovala. Kritici mi vlastně udělali obrovskou reklamu, takže mi neustále volají lidé, kteří by si chtěli koupit můj obrázek. Příští rok proto chci celou akci zopakovat a jen doufám, že o.p.s. Jistota ještě potřebuje něco opravit.