28. 02.
2019

Žádost o národní dotace už pro zemědělce nebude noční můrou. Nově bude proces snadnější a rychlejší.

Národní dotace už nebude rozdělovat Ministerstvo zemědělství, ale bude je mít nově na starosti Státní zemědělský intervenční fond. Fond má k dispozici aparát úředníků, jež kontroluje rozdělování evropských dotací a nově bude dohlížet i na přidělování národních dotací. Tato změna je v souladu i s požadavkem Nejvyššího kontrolního úřadu. Naším cílem je zajistit maximální kontrolu a transparentnost v případě udílení národních dotací. Proto je zcela logickým krokem, že na dotace bude dohlížet Fond, který je řízený Bruselem.

Naším hlavním cílem je zajistit zlepšení servisu pro klienty (předvyplnění žádosti, jeden portál pro všechny žádosti, elektronizace administrace žádostí apod.). Fond má již  mnohaleté zkušenosti s administrací dotačních žádostí. Od této změny – převedení rozdělování národních dotací pod Fond - proto očekáváme výrazné zjednodušení a urychlení dotačního procesu. Díky této změně dosáhneme sjednocení administrativních procesů a výhledově i snížení množství používaných informačních systémů pro administraci dotační politiky v rámci EU a ČR.

 

Běžná administrativní činnost spojená s poskytováním a administrací dotací představuje pro Ministerstvo zemědělství už v současnosti nadměrnou zátěž.

Je nutné si uvědomit, že rozpočet zemědělských dotací, poskytovaných výhradně z národních zdrojů, se v roce 2013 pohyboval ve výši cca 800 mil. Kč. Jeho současná výše však již  dosahuje částku téměř  4 mld. Kč. Podle našeho předpokladu se význam i rozsah zemědělských dotací, poskytovaných výhradně z národních zdrojů, bude zvyšovat i vzhledem k návrhům reformy Společné zemědělské politiky EU po roce 2020. Stále však budou výrazně nižší, než je tomu v případě našich západních sousedů, což je dáno silou národních rozpočtů jednotlivých zemí.